Diagnoza dzieci z niepełnosprawnością głęboką

Niezbędne dla każdego dziecka z niepełnosprawnością głęboka karty do obserwacji zachodzących u niego zmian.