"Życie bazalne" zeszyt 1


Pierwsza część cyklu “Życie bazalne”.

“Tematem przewodnim publikacji jest wspomaganie rozwoju dzieci z różnymi ograniczeniami – dzieci z niepełnosprawnością głęboką. (…) Prezentowane tu treści mają zastosowanie również do starszych osób wymagających wsparcia bazalnego, obejmującego elementarne obszary egzystencji. Osób potrzebujących stymulacji bazalnej.”   Andreas Fröhlich