Stymulacja bazalna (od podstaw)


“Stymulacja Bazalna (od podstaw)”, wznowiona i wydana przez Stowarzyszenie na Rehabilitacji Osób Niewidomych i Słabowidzących po uzyskaniu zgody autora. Jest to publikacja prezentująca podstawowe założenia konceptu pedagogiczno-opiekuńczo-terapeutycznego opracowanego i rozwiniętego przez profesora Andreasa Fröhlicha.