W dialogu. Życie codzienne i terapia dla osób z głębokim upośledzeniem.


Zbiór trzynastu artykułów profesora Frohlicha, starannie wybranych przez Teresę Wysocką.